Reading på Polisteatern

Måndag den 13 februari 2023 läste Simon Norrthon, Siri Hamari och Maja Bieler min nya pjäs Koöga på Polisteatern i Stockholm.

———————

Vad är förälskelse? Vad är galenskap? Vad driver det konstnärliga skapandet? Vad är det att möta Gud? Hur hänger de här sakerna ihop, och vem avgör vad som är friskt, och vad som inte är det? 

Koöga är en pjäs om en inre resa som väcker dessa frågor. Här finns en kvinna och två röster, som kommenterar och frågar vad som sker. Här anas även en terapeut, en pastor och en läkare, som står för den andres blick, utan vilken ingenting kan ta form och bli till.