OM SIDAN

Hösten 2014 debuterade jag som skönlitterär författare och på den här sidan lägger jag upp saker som på olika sätt har att göra med mitt författarskap. Efter min första bok, en prosalyrisk berättelse, debuterade jag som dramatiker i Bologna 2015 med monologen Döden är en prick (La morte è un punto) som sedan också spelats på Stadsteatern i Neapel. Min nästa bok, Venusberget – en verklighet, drömd, kommer ut i april 2021. Det är en sagolik berättelse i tre delar, med illustrationer av Lars Sjunnesson.

Jag har ett förflutet som litteraturvetare vid Stockholms universitet, där jag disputerade 2009 på en doktorsavhandling om flickan i den fransk-kanadensiska författaren Anne Héberts verk. Efter disputationen ägnade jag mig huvudsakligen åt att analysera och jämföra franska och svenska samtida romaner i vilka berättaren är en mamma.

Om man vill kontakta mig gör man det enklast via mail: katarinacarlshamre@gmail.com

Om man är nyfiken på vad jag gjort tidigare, kan man ta sig en titt på min doktorsavhandling. Eller läsa den här artikeln. Eller den här. Till exempel.