SEMINARIER

Sedan hösten 2021 ger jag seminarier om samtida svensk skönlitteratur för studenter som läser svenska vid utländska universitet. Seminarierna kan ges både online och på plats. Hitintills har jag anordnat seminarieserier för studenter på fil.kand och masternivå vid följande universitet: universitetet i Venedig (Ca’ Foscari), universitetet i Neapel (L’Orientale), Universitetet i Milano och Sorbonneuniversitetet i Paris. 

Seminarierna har finansierats av Ekmanstiftelserna, Pro Venezia Sweden och Svenska institutet.

Nästa serie seminarier kommer jag att ge på institutionen för nordiska studier, Sorbonne, i mars-april 2023. Serien finansieras av Ekmanstiftelserna.

Vid intresse kontakta mig: katarinacarlshamre@gmail.com, så berättar jag mer.