SEMINARIER

Sedan hösten 2021 ger jag seminarier om samtida svensk skönlitteratur för studenter som läser svenska vid utländska universitet. Seminarierna kan ges både på plats och online. Hitintills har jag anordnat seminarieserier för studenter på fil.kand och masternivå vid följande universitet: universitetet i Venedig (Ca’ Foscari), universitetet i Neapel (L’Orientale), universitetet i Milano och Sorbonneuniversitetet i Paris. 

Seminarierna har finansierats av Ekmanstiftelserna, Pro Venezia Sweden och Svenska institutet.

Vid intresse kontakta mig: katarinacarlshamre@gmail.com, så berättar jag mer.